COÑÉZANOS

Enderezo

Galegos, 12 - Baixo

Santa Cruz de Ribadulla

15885 - Vedra (A Coruña)

Teléfonos

Telf: +34 981 512 178

HORARIOS

Luns a Venres

8:30 a 13:30 - 15:30 a 20:00

Sábados

9:00 a 14:00

Enderezo Electrónico

info@ferreteriaelsol.es

 

Aviso legal:

Protección de datos. -  DROGUERIA  FERRETERIA O SOL  SL infórmalle que o seu enderezo de correo electrónico, así como o resto dos seus datos persoais serán usados para a nosa relación e poder prestarlle os nosos servizos. Devanditos datos son necesarios para poder relacionarnos con vostede, o que nos permite o uso da súa información dentro da legalidade. Así mesmo, poderán ter coñecemento da súa información aquelas entidades que necesiten ter acceso á mesma para que poidamos prestarlle os nosos servizos. Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e mentres nos obriguen as leis aplicables. En calquera momento pode dirixirse a nós para saber que información temos sobre vostede, rectificala se fose incorrecta e eliminala unha vez finalizada a nosa relación. Tamén ten dereito a solicitar o traspaso da súa información a outra entidade ( portabilidade). Para solicitar algún destes dereitos, deberá realizar unha solicitude escrita á nosa dirección, xunto cunha fotocopia do seu DNI:  DROGUERIA  FERRETERIA O SOL  SL, con dirección en  GALEGOS,  Nº 12 - BAIXO, CP 15885, VEDRA (A Coruña). No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

 

Confidencialidade. - O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, é confidencial e vai dirixida ao destinatario do mesmo. No caso de que vostede non fose o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

 

Exención de responsabilidade. - O envío da presente comunicación non implica a obrigación por parte do remitente de controlar a ausencia de virus, vermes,  troianos e/ou calquera outro programa informático daniño, correspondendo ao destinatario dispoñer das ferramentas de hardware e software necesarias para garantir tanto a seguridade do seu sistema de información como a detección e eliminación de programas informáticos daniños.  DROGUERIA  FERRETERIA O SOL  SL non se responsabiliza dos danos e prexuízos que tales programas informáticos poidan causar ao destinatario.

 

 

FORMULARIO

Queremos saber da súa opinión, axudalo a resolver as posibles consultas e mellorar coas súa participación. Por favor, encha os datos do seguinte formulario coas súas suxerencias, comentarios ou pedidos, e unha vez rematado, prema o botón enviar.

Envío en Curso...

O servidor atopou un erro.

Formulario enviado.

SÍGUENOS

IDIOMA

es

gal

CHÁMANOS

Política de Privacidade

FORMULARIO